Back to top

Obrączkowanie ptaków w ujściu Wisły

  • Obrączkowanie ptaków w rezerwacie Mewia Łacha w Świbnie

    Ptaki obrączkuje się w celu ich indywidualnego znakowania, co umożliwia śledzenie ptasich losów. Obrączkowanie dzikich ptaków jest jedną z najważniejszych technik badawczych stosowanych w badaniach życia ptaków. Każde stwierdzenie obrączkowanego ptaka (żywego lub martwego) dostarcza informacji o życiu tego ptaka, szczególnie o jego wędrówkach.