Back to top

Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w Ptasim Raju

  • Panorama z pierwszej wieży widokowej znajdującej się na ścieżce w rezerwacie Ptasi Raj

    Ścieżka prowadzi przez teren rezerwatu przyrody "Ptasi Raj" oraz częściowo po plaży. Długość całej ścieżki wynosi około 6 km, a jej przejście może trwać od 3 do 5 godzin. Wzdłuż ścieżki ustawiono 10 tablic informacyjnych omawiających najważniejsze elementy flory i fauny tego terenu, wyznaczających jednocześnie punkty przystankowe.