Back to top

rada osiedla wyspa sobieszewska

  • Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska jest jednostką pomocniczą Miasta Gdańska w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statutu Miasta Gdańska. Działa w imieniu i na rzecz mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej. W praktyce jest ciałem opiniotwórczym dla działań i decyzji podejmowanych przez Radę Miasta oraz wszystkie instytucje miejskie typu Biuro Rozwoju Gdańska, Zarząd Dróg i Zieleni, Zarząd Transportu Miejskiego i in.