Back to top

wordel orle

  • Nieistniejący Dom Zdrojowy (niem. Kurhaus) nad Wisłą w Sobieszewie (niem. Bohnsack) na początku XX w.

    Wyspę Sobieszewską tworzy 9 dawnych nadmorskich miejscowości, które stanowią obecnie osiedla w ramach dzielnicy Gdańska o nazwie Wyspa Sobieszewska (od 1 stycznia 1973 r.). Warto przyjrzeć się ich ciekawym nazwom i bogatej historii.