Back to top

Wjazd na wyspę

 • Nowy most na Wyspę Sobieszewską na kilka tygodni przed otwarciem (stan wrzesień 2018)

  Nowy most w Sobieszewie nad Martwą Wisłą jest już na ukończeniu. Trwają właśnie ostatnie prace związane z testowaniem konstrukcji oraz mechanizmu zwodzenia mostu. Po pozytywnym przejściu wszystkich wymaganych odbiorów technicznych most będzie gotowy. Jego udostępnienie dla ruchu samochodowego planowane jest w drugiej połowie października 2018.

 • Wjazd na most Sobieszewski od strony stałego lądu

  Most pontonowy w Sobieszewie, łączący Wyspę Sobieszewską ze stałym lądem, jest głównym szlakiem komunikacyjnym. Stanowi część drogi wojewódzkiej nr 501, która z centrum Gdańska, przez Wyspę Sobieszewską, prowadzi w kierunku miejscowości na Mierzei Wiślanej.

 • Prom samochodowy Świbno - Mikoszewo na Wiśle Przekop

  Przeprawa promowa na Wiśle między Świbnem a Mikoszewem czynna jest każdego roku od końca kwietnia do połowy października. Stanowi alternatywny wjazd na Wyspę Sobieszewską od strony Mierzei Wiślanej. Znacznie skraca drogę do Jantara, Stegny, Sztutowa czy Krynicy Morskiej. Promu w Świbnie nie należy mylić z mostem pontonowym w Sobieszewie. Most ten jest głównym, czynnym cały rok, wjazdem na Wyspę Sobieszewską od strony centrum Gdańska. Prom Świbno-Mikoszewo zapewnia dodatkowe połączenie wyspy ze stałym lądem, ale czynny jest tylko w sezonie letnim.

 • Most zwodzony nad śluzą w Przegalinie

  Przez nowy most na śluzie w Przegalinie przebiega druga (po moście sobieszewskim) droga dojazdowa na Wyspę Sobieszewską. Most w Przegalinie jest mostem zwodzonym nad Martwą Wisłą wybudowanym w 2012 roku w ramach projektu "Pętla Żuławska". Czynny jest przez cały rok, a przejazd po nim jest bezpłatny.