Back to top

Stowarzyszenia i organizacje

  • Stowarzyszenie Wyspa działa na rzecz mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej.

  • Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej (SPWS) to pierwsza organizacja pożytku publicznego, która powstała na Wyspie Sobieszewskiej po 1989 roku. Głównym celem powołania stowarzyszenia było sformalizowanie działań podejmowanych przez mieszkańców na rzecz poprawy wyglądu Wyspy Sobieszewskiej i jakości życia na wyspie.

  • Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska jest jednostką pomocniczą Miasta Gdańska w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statutu Miasta Gdańska. Działa w imieniu i na rzecz mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej. W praktyce jest ciałem opiniotwórczym dla działań i decyzji podejmowanych przez Radę Miasta oraz wszystkie instytucje miejskie typu Biuro Rozwoju Gdańska, Zarząd Dróg i Zieleni, Zarząd Transportu Miejskiego i in.

  • Lokalna Organizacja Turystyczna "Wyspa Sobieszewska" to najmłodsze stowarzyszenie działające na terenie wyspy. Powstało 13.06.2014 roku jako inicjatywa hotelarzy z Wyspy Sobieszewskiej, którzy zdecydowali się działać wspólnie na rzecz promocji i rozwoju turystycznego tego fragmentu Gdańska. Zrzesza wyłącznie przedstawicieli lokalnej branży turystycznej i hotelarskiej.