Back to top

Strony

 • To jest tylko logo YouTube - nie powoduje odtwarzania filmu! Źródło: Pixabay

  Zobacz najnowszy film promocyjny Wyspy Sobieszewskiej. Film powstał w 2017 roku na zlecenie Miasta Gdańska i jest dostępny na YouTube na oficjalnym kanale Gdańska. Obejrzyj go teraz na naszym portalu!

 • Przedwojenne ujęcie Wyspy Sobieszewskiej z lotu ptaka

  Geneza powstania Wyspy Sobieszewskiej nieodłącznie związana jest z Wisłą, a głównie z procesami zachodzącymi w jej delcie. Dynamiczna działalność samej rzeki, z drugiej strony zmiany brzegowe spowodowane pracą morza, doprowadziły do utworzenia się pasa mierzei. W tym pasie znalazł się obszar dzisiejszej Wyspy, jeszcze przed ukształtowaniem.

 • Nieistniejący Dom Zdrojowy (niem. Kurhaus) nad Wisłą w Sobieszewie (niem. Bohnsack) na początku XX w.

  Wyspę Sobieszewską tworzy 9 dawnych nadmorskich miejscowości, które stanowią obecnie osiedla w ramach dzielnicy Gdańska o nazwie Wyspa Sobieszewska (od 1 stycznia 1973 r.). Warto przyjrzeć się ich ciekawym nazwom i bogatej historii.

 • Waldemar Nocny. Autor wielu książek i publikacji o Wyspie Sobieszewskiej / Fot. Kamila Chomicz

  Waldemar Nocny - ur. 22 czerwca 1951 na Wyspie Sobieszewskiej - pisarz, pedagog i urzędnik samorządowy. W latach 2002–2005 Wiceprezydent Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej. Z wykształcenia historyk i nauczyciel, który całe swoje życie poświęcił popularyzacji Wyspy Sobieszewskiej. Napisał wiele książek: powieści historycznych, monografii, przewodników i opracowań dotyczących Wyspy Sobieszewskiej.

 • Mikroklimat na Wyspie Sobieszewskiej - dzięki dużej ilości jodu w powietrzu

  Dzięki intensywnemu nasłonecznieniu i ruchom powietrza klimat Wyspy ma specyficzne właściwości hartujące. Zapewnia cenny dla zdrowia jod (wydzielany przez plechy rosnącego w morzu morszczynu), który wchłaniany jest podczas spacerów i kąpieli morskich. Natomiast porastające Wyspę sosnowe lasy chronią przed wiatrami i wydzielają żywiczne substancje bakteriobójcze.

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej (SPWS) to pierwsza organizacja pożytku publicznego, która powstała na Wyspie Sobieszewskiej po 1989 roku. Głównym celem powołania stowarzyszenia było sformalizowanie działań podejmowanych przez mieszkańców na rzecz poprawy wyglądu Wyspy Sobieszewskiej i jakości życia na wyspie.

 • Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska jest jednostką pomocniczą Miasta Gdańska w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statutu Miasta Gdańska. Działa w imieniu i na rzecz mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej. W praktyce jest ciałem opiniotwórczym dla działań i decyzji podejmowanych przez Radę Miasta oraz wszystkie instytucje miejskie typu Biuro Rozwoju Gdańska, Zarząd Dróg i Zieleni, Zarząd Transportu Miejskiego i in.

 • Lokalna Organizacja Turystyczna "Wyspa Sobieszewska" to najmłodsze stowarzyszenie działające na terenie wyspy. Powstało 13.06.2014 roku jako inicjatywa hotelarzy z Wyspy Sobieszewskiej, którzy zdecydowali się działać wspólnie na rzecz promocji i rozwoju turystycznego tego fragmentu Gdańska. Zrzesza wyłącznie przedstawicieli lokalnej branży turystycznej i hotelarskiej.

Strony