Back to top

rezerwat ptasi raj

  • Rezerwat Ptasi Raj - widok z grobli na jezioro przybrzeżne i ujście Wisły Śmiałej (po lewej)

    Rezerwat przyrody "Ptasi Raj" o powierzchni 188 ha, znajduje się w północno-zachodniej części Wyspy Sobieszewskiej. Został założony w 1959 roku. W skład jego wchodzą 2 przymorskie jeziora (jez. Karaś i jez. Ptasi Raj). Jeziora otacza szeroki pas trzcin, a dawne nadmorskie łąki porastają nasadzenia olchy.

  • Panorama z pierwszej wieży widokowej znajdującej się na ścieżce w rezerwacie Ptasi Raj

    Ścieżka prowadzi przez teren rezerwatu przyrody "Ptasi Raj" oraz częściowo po plaży. Długość całej ścieżki wynosi około 6 km, a jej przejście może trwać od 3 do 5 godzin. Wzdłuż ścieżki ustawiono 10 tablic informacyjnych omawiających najważniejsze elementy flory i fauny tego terenu, wyznaczających jednocześnie punkty przystankowe.